PRISPEVAMO K VAŠEMU DOBIČKU

O PODJETJU

LJUBLJANA

CELOVŠKA 150, LJUBLJANA
PETEK 10:00 - 12:00

TELEFON

041 682 727
01 8995 083

SEDEŽ

CESTA DUŠANA KVEDRA 27, LITIJA
PONEDELJEK - ČETRTEK 08:30 - 15:30

MAIL

info@pavliha.org

RAČUNOVODSKI SERVIS

IZKUŠNJE NA PODROČJU RAČUNOVODSTVA

Na področju računovodstva in izgradnjah informacijski sistemov delujemo že petnajsto leto, kar pomeni, da smo si v teh letih pridobili dovolj izkušenj in praktičnih znanj, na osnovi katerih lahko naročnikom ponudimo kvalitetno in zanesljivo rešitev. Med našimi uporabniki so tudi podjetja z 10 mio € letnega prometa, kar pomeni, da je naše delo tudi revidirano s strani zunanjih revizorjev..

GEOGRAFSKO OBMOČJE NA KATEREM DELUJEMO

Delujemo na področju celotne Slovenije. To nam omogoča lasten programski paket, ki smo ga razvili v preteklih petnajstih letih leta dela na področju računovodstva in pa tudi ostala sodobna tehnologija. Za nas ni nikakršne razlike, če ste od nas oddaljeni nekaj metrov, ali pa nekaj deset oz. sto kilometrov. Obiski računovodskega servisa niso potrebni. Če uporabljate našo programsko opremo, se podatki od vašega računalnika do našega strežnika prenašajo v elektronski obliki. Najpomembneje pa je, da se z izpeljavo in delovanjem vašega informacijskega sistem ukvarjamo mi in ne vi.

ORGANIZACIJA

Načini sodelovanja z nami so lahko različni. Če imate v podjetju program s katerim ste zadovoljni, ga seveda ni potrebno zamenjati. V tem primeru boste v naš računovodski servis dostavljali samo določene rezultate obdelav, lahko na papirju ali pa v elektronski obliki. V kolikor pa programa nimate, oz. vam ne deluje kot bi moral, potem vam mi instaliramo našega :

Naslednje vprašanje na katerega je potrebno odgovoriti je, kaj se bo vnašalo pri vas in kaj pri nas.

VSE VNESEMO MI

Torej nam morate dostaviti ustrezno dokumentacijo. Običajno nam jo stranke pošljejo po pošti oz. po elektronski pošti.

ODLOČITE SE, DA BOSTE SAMI VNAŠALI BLAGOVNE oz. MATERIALNE DOKUMENTE

Pomeni, da sami zagotavljate materialne evidence. Vnesti morate prejete račune povezane z nabavo materiala oz. blaga. Vnesete pa seveda tudi izdane računa. Mi pa skrbimo za vnos vseh ostalih prejetih računov, ter za knjiženje transakcijskega računa.

SAMI BOSTE VNESLI VSE DOKUMENTE

Nekatera podjetja, da imajo zaposleno knjigovodjo, pa se odločijo za to, da sami vnesejo tudi transakcijski račun ter imajo tako pri sebi tudi evidence o terjatvah in obveznostih. Taka podjetja imajo pravilnoma instaliran naš program.

Seveda pa je vsako podjetje do določene meje specifično in se je zato v vsakem primeru potrebno ustrezno organizirati.

PREHOD V NAŠ RAČUNOVODSKI SERVIS

V naš računovoski servis lahko preidete kadarkol, vendar pa je najprimerjenši trenutek po oddanih zaključnih računih ali pa že takoj po novem letu. Posebno če boste prešli tudi na naš program. Minimalno kar potrebujete je zadnja bilanca stanja, ki ste jo oddali na Ajpes. Seveda pa mora biti vsaka postavka v bilanci stanja razložena, zato nam morate dostaviti tudi ustrezne analitične evidence, ali enostavno, obstajati mora izpis iz katerega je razvidno, kako so te postavke izračunane ( popis zalog blaga, register osnovnih sredstev, izpis odprtih terjatev do kupcev in odprtih obveznosti do dobaviteljev, glavna kontna knjiga itd.). Te izpise vam bo izročil vaš računovodski servis.

Pri prehodu pa je potrebno računati tudi na določene težave, ki se sicer ne dogajajo vedno, ampak se. Prva je ta, da računovodski servis ne želi izročiti dokumentacije dokler niso vsi njihovi računi plačani. Druga pa sledi prvi, in sicer je ta, da ko so računi plačani, računovodski servis še vedno ne želi izročiti dokumentacije. Razlog za to je običajno strah pred tem, da bi kdo odkril kakšne napake. Zgodilo se pa je že tudi to, da smo smo dobili odgovor, da jo enostavno nimajo. Je pa res, da to ni ravno praksa, se pa dogaja in potrebno je računati, da bo prehod trajal nekaj mesecev in bo potrebno opraviti kar nekaj klicev in urgenc v prejšnjem računovodskem servisu. To sicer ni najbolj prijetno opravilo, ampak s prehodom v naš računovodski servis, to počnete zadnjič.

LASTEN PROGRAMSKI PAKET

 • RAČUNALNIKE PREPUSTITE NAM, SAMI PA SE RAJE UKVARJAJTE S SVOJIM POSLOM
 • O PROGRAMU
  • GOTOVINSKO POSLOVANJE
  • BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE
  • TRGOVINSKO POSLOVANJE
  • FINANČNO POSLOVANJE
  • OBRAČUNI
  • SKLADIŠČE
  • MODEM
 • KAKO PREIDEM NA NOV PROGRAM
 • PODPORA INTERNETNE TRGOVINE
 • PRENOS PODATKOV V RAČUNOVODSKI SERVIS
 • EVIDENCA VELIKOSTNIH ŠTEVILK
 • PODPORA ZA TRGOVSKA PODJETJA Z VEČ POSLEDICAMI
 • POTREBNA STROJNA OPREMA

Programski paket Pavliha

RAČUNALNIKE PREPUSTITE NAM, SAMI PA SE RAJE UKVARJAJTE S SVOJIM POSLOM

Na trgu obstaja kar nekaj programskih paketov, ki pa so po večini vsi zelo dragi. Še dražja, kot pa je sam programski paket, pa je tehnična pomoč oz. stroški uvajanja v program. Za povrhu pa še tako visok vložek v nakup programske opreme ni nikakršna garancija, da bo podjetje tudi imelo dober informacijski sistem. Na koncu se lahko izkaže, da se v podjetju vsi bolj ali manj ukvarjajo z programom, kot pa s svojim poslom. Ena od najpomembnejših nalog ki jo ima računovodski servis je, da v podjetju vzpostavi informacisjki sistem. Tako smo praktično edini računovodski servis, ki to tudi počne. Smo torej računovodski servis, ki ima znanje da svojo nalogo tudi v celoti opravi. Svojim naročnikom instaliramo svoj računalniški program. Zaposlene v podjetju naučimo uporabljati naš program, po drugi strani pa vas z vnašanjem podatkov obremenimo samo toliko, kot je nujno potrebno. Tako so naše računovodske storitve kvalitetnejše od konkurence, hkrati pa bistveno cenejše.

Računalniški program, ki ga uporabljamo v našem podjetju je plod lastnega znanja in lastnega razvoja. Ker smo lastnik licenčne pravice, ga lahko ponudimo našim uporabnikom brezplačno v uporabo, tehnična pomoč pa je na voljo kar v našem podjetju. Dejstvo, da smo tako računovodski servis in programska hiša, pa pomeni, da nismo pri opravljanju svojih storitev odvisni od tujega znanja, prav tako nimamo stroškov povezanih s programsko opremo, zaradi česar smo lahko cenejši in kvalitetnejši od konkurence.

Direktor in lastnik podjetja je programer, prav tako ima petnajstletne izkušnje na področju računovodsta. Med drugim tudi srednje velikega podjetja. Dejstvo ki pove, da imamo v podjetju vsa znanja, da računovodske storitve opravljamo sami, brez najemanja zunanjih sodelavcev. Oskrba z računalniškimi programi, računalniška svetovanja in pa tehnična podpora, sta največja stroška vsakega računovodskega servisa. Mi tehnične podpore, vzdrževanja in ostalih stroškov ne plačujemo, ker jih ne potrebujemo. In tudi zato so naše storitve kvalitetnejše od storitev drugih računovodskih servisov.

O PROGRAMU

Program v popolnosti zadovoljuje informacijske potrebe vsakega manjšega podjetja. Posebno pa je dodelan za srednje velika trgovska podjetja. Lahko pa ga uporablja tudi katerokoli storitveno podjetje. Uporabniku nudi dovolj informacij o poslovanju, hkrati pa je tudi zelo kvalitetna podlaga za računovodski del programskega paketa, ki pa se nahaja v našem podjetju.

GOTOVINSKO POSLOVANJE

Na tem mestu se izdajajo gotovinski računi končnemu kupcu. Program podpira delovanje displeya za kupca, odpiranje predala za denar, črtno kodo. Možno pa je tudi izpisati račun na podlagi naročila v vaši internetni trgovini. Uporabnik ima dostop do registra davčnih zavezanev pri DURS, tako da za izpis računa potrebujete samo davčno številko kupca, naziv in naslov podjetja pa se avtomatsko izpišeta.

BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE

Blagajniški izdatki in prejemki. Torej knjižijo se dvigi in pologi gotovine, prejeti računi, ki ste jih plačali z gotovino in vnašajo se podatki o prejetih kreditnih karticah. Vodenje dnevnika za poslovalnice in za stroške, potni nalogi.

TRGOVINSKO POSLOVANJE

Knjiženje nabave storitev, blaga, materiala in osnovnih sredstev na domačem, tujem oz. trgu skupnosti.
Prodaja blaga, materiala, storitev (fakturiranje)
Blagovni dobropisi in bremepisi
Zapisniki o spremembah cen
Premiki med poslovnimi enotami. Prodajalne si lahko premike blaga izmenjujejo v elektronksi obliki.
Vodenje komisijske prodaje tako prejete kot danes
Inventure
Šifranti partnerje, proizvodov. Možen je uvoz podatkov vseh davčnih zavezancev in uvoz vseh transakcijski računov.
Predračuni
Delovni nalogi
Delne dobave blaga in delovni nalogi ( za tiste ki npr. cel mesec dobavljajo blago oz. materila določenemu kupci, na koncu meseca pa izstavijo račun )
Naročilnice - vnos naročenih količin blaga in pa uvoz dobav blaga, kar pomeni, da lahko dobite od dobavitelja datoteko z podaki o nabavljenem blagu, nato pa podatke uvozite v naš program ( datoteko je za dobavitelja potrebno prilagoditi )
Normativi
DDV evidence

FINANČNO POSLOVANJE

Knjiženje transakcijskega računa
Finančni dobropisi in bremepisi
Prejeti in dani krediti

OBRAČUNI

Najrazličnejši obračuni, ki uporabniku zagotavljajo dobro informiranost. Na tem mestu lahko najdete faktrune knjige, ki povedo koliko ste dolžni in koliko terjate. Prav tako si lahko na tem mestu izračunate kateri artikel gre najbolje v prodajo.

SKLADIŠČE

Posebni del programa namenjen poslovanju skladišča predvsem za trgovska podjetja s tekstilom in obutvijo oz. blagom, ki je po svojih značilnostih podoben tekstilu in obutvi. Program namreč podpira evidenco po velikostnih številkah. Prav tako pa se uporablja črtna koda.

MODEM

Je menu v katerem najdete orodja, ki podpirajo prenose podatkov iz pisarne (skladišče) do vaših prodajalen. Prav tako tudi prenose podatkov med vašaimi poslovalnicami in našim računovodskim servisom.

KAKO PREIDEM NA NOV PROGRAM

Prehod na nov program ni problem Velikokrat smo pri podjetnikih opazili pomisleke pri zamenjavi programa in računovodskega servisa. V glavnem se pojavljajo naslednja vprašanja.
Prehodom na nov program je povezan z ogromno dela, saj je potrebno podatke vnašati še enkrat.
Res je potrebno pri prehodu na nov program vložiti nekaj dela. Pri tem pa vam mi pomagamo in kar nekaj dela opravimo namesto vas. Seveda je to odvisno tudi od dejavnosti. Najprej je potrebno ugotoviti kaj je iz vašega starega programa možno še uporabiti. Običajno je možno prenesti podatek iz šifranta partnerjev in artiklov v naš program. S tem prihranimo kar nekaj dela. Nato pa je potrebno izvesti popise vseh stanj. Te popise je vsako podjetje tako ali tako dolžno izvesti ob koncu leta, zato to ne otežuje prehoda. Popisati je potrebno zaloge, terjatev (koliko so nam drugi dolžni po računih), obveznosti (koliko smo mi dolžni), osnovna sredtsva...Tako lahko začnemo knjižiti v novem letu z urejenimi stanji. Za prehod na nov program smo do sedaj v povprečju za trgovsko podjetje z štiirimi zaposleni porabili en delovni dan dela. Že naslednji delovni dan pa so podatke vnašali na nov program.

PODPORA INTERNETNE TRGOVINE

Z gotovostjo lahko trdimo, da smo spet prvi v Sloveniji pri podpori internet prodajalne. Zakaj je naša rešitev boljša, kot pa je pri drugih prodajalnah :
Imamo on-line povezavo, tako da so zaloge na internetu ažurne.
Prodajamo vse kar ne na zalogi v vaših prodajalnah in skladišču

PRENOS PODATKOV V RAČUNOVODSKI SERVIS

Podatke iz poslovnih enot in pisarne pa prenašamo v računovdski servis, kjer na njihovi podlagi izdelujemo računovodske obračune. Za prenos podatkov med pisarno in poslovnimi enotami, pisarno in računovodskim servisom in poslovnimi enotami in računovodskim servisom uporabljamo dva načina : direktno povezavo in povezavo preko interneta. Običajno podjetja uporabljao obe dve hkrati saj se med seboj ne izključujeta, ampak se dopolnjujeta, saj ima vsaka med njimi tako dobre kot slabe lastnosti.

EVIDENCA VELIKOSTNIH ŠTEVILK

Seveda naš program omogoča tudi uporabo črtne kode. Še zlasti je potrebno poudariti, da imate možnost prevzemanja proizvajalčenih črtih kod, ki so že odtisnjene na embalaži in še vedno lahko pripravite artikle za internet prodajalno. Pri nekaterih artiklih je to namreč velika težava. Tako ni potrebno tiskati svojih lastnih črtih kod in jih lepiti na embalažo. To pa seveda pomeni znatno znižanje stroškov.

PODPORA ZA TRGOVSKA PODJETJA Z VEČ POSLEDICAMI

Med poslovnimi enotami in pisarno ( skladišče) je možno iz pisarne v poslovno enoto prenašati izdaje blaga, v obratni smeri pa podatke o prodaji, ki si jih tako lahko ogledujemo in izdelujemo različne obračune v pisarni.

POTREBNA STROJNA OPREMA

Minimalna stojna oprema na kateri program deluje je vsak računalnik, na katerem delujejo vsaj Windows 95. Seveda pa je zaželjeno da imate boljše računalnike. Razvoj strojne opreme je tako hiter, da nima smisla navajati karakteristike računalnika. Običajno je najcenejši računalnik katerekoli blagovne znamke dovolj zmogljiv za vnašanje podatkov. Drugača pa je pri nakupu serverja. Konfiguracija je odvisna od velikosti podjetja, števila podatkov itd.

Za sodelovanje z nami pa je seveda nujno potreben dostop do interneta. Priporočamo ADSL ali pa vsaj ISDN povezavo.

Za skladiščni računalnik in računalnike v prodajalnah je zaradi črtne kode zelo zaželjena zvočna kartica in zvočniki.

Za izpise dokumentov nimamo posebnih zahtev, saj so primerni vsi laserski ali bubble jet tiskalniki. Matrični tiskalniki pa so za te namene v glavnem že vsi umaknjeni iz uporabe. Za izpisovanje virmanov, če se še uporabljajo, priporočamo Epsonove matrične tiskalnike. Za izpisovanje velikega števila dokumentov je zaradi cene izpisa najbolje uporabljati Kyocera Mita FS1800.

Tiskalnik za izpis matričnih paragonskih blokov Star Sp-200 /pri nakupu je potrebno paziti na serijske oziroma paralelne izhode ki so na računalniku./ Primerni pa so tudi drugi termalni tiskalniki.

Tiskalnik nalepk s črtnimi kodami EPSON TM-L60II

Display za kupca Posiflex PD-2100 oz. PD-2200 /pri nakupu je potrebno paziti na serijske izhode, ki so na računalniku./

Čitalec črtne kode je ustrezen katerikoli.

PODJETJA ZA KATERA OPRAVLJAMO RAČUNOVODSKE STORITVE

Računovodske storitve opravljamo za majhna in srednje velika podjetja, ki so po pravno organizacijski obliki družbe z omejeno odgovornostjo ( računovodski servis d.o.o.) , družbe z neomejeno odgovornostjo ( d.n.o.), oz. samostojni podjetniki ( računovodski servis za s.p ) in društva ( računovodski servis za društva )

 • računovodski servis za d.o.o
 • računovodski servis za društva
 • računovodski servis za s.p
 • računovodski servis za samostojne podjetnike
 • računovodski servis za zobozdravnike
 • računovodski servis za gostince
 • računovodski servis za podjetnike

VSAK MESEC IZDELAMO BILANCO USPEHA IN STANJA, TER JO POŠLJEMO NA VAŠ EMAIL

Naš računovodski servis ima konkretno in enostavno ponudbo : na vaš email bomo vsak mesec do 15.tega v mesecu za pretekli mesec poslali bilanco uspeha, bilanco stanja in pripadajoče evidence iz katerih boste razbrali, koliko ste imeli prihodkov, odhodkov, stroškov in kakšen je rezultat.

Za svoj denar, ki ga plačate za računovodsski servis, pri nas dobite konkretni rezultat, ker naloga računovodstva je oskrbovanje vodstva podjetja z informacijami. In to mi delamo. Prav tako vas bomo naučili, kako se bere računovodske izkaze, tako da boste lahko sami spremljali svoje poslovanje.

CENE RAČUNOVODSKIH STORITEV

Trudimo se, da vam pripravimo kar se da ugodne cene računovodstva. Zavedati pa se je treba, da kvaliteta ima tudi svojo ceno. Ne želimo se spuščati v cenovno tekmo, saj je zelo enostavno obljubiti računovodstvo za npr. 30€, potem pa dvigniti ceno, ali pa delati nekvalitetno.

Vzemimo primer da plačujete za vaše računovodske storitve 50€ na mesec in se vaš računovodja pri vnosu zmoti. Programerjeva servisna ura je običajno dražja od vašega mesečnega plačila. Če napake ne zna sam odpravit, se znajde pred odločitvijo ali napako ne odpravi, ali pa bo imel izgubo. Ali si upate stavit, da se vaš računovodja ne bo nikoli zmotil?

DAVKI

Končna bilanca stanja in izkaz uspeha, ki ga vsako leto oddajate na AJPES oz. DURS, je zgolj seštevek posameznih, mesečnih bilanca. In ni res, da se bilanca dela samo enkrat letno, med letom pa jo je potrebno dodatno plačati. Taka medletna bilanca je zgolj izpis, ki ga računovodsski servis, ki svoje delo opravlja ažurno, z lahkoto prisrbi. Res pa je, da če veste koliko ste zaslužili in lahko predvidevate, koliko boste plačali davka na koncu leta že med letom, lahko spremenite svoje poslovanje. Če pa izveste tako pomemben podatek, kot je dobiček, šele po novem letu, pa ne morete narediti prav nič več, da bi rezultat spremenili.

PODVAJANJE DELA ODPADE

V praksi se velikokrat opazi, da si v nemalokaterem podjetju zapisujejo v zvezke terjatve in obveznosti, ter nato plačila. Nato originalno dokumentacijo oddajo v računovodski servis. Tako naročnik od računovodskega servisa za svoje plačilo ne dobi prav nič, saj si mora sam voditi večino evidenc. Še več, v računovodskem servisu dobijo kasneje popolnoma napačne rezultate.

VSA DOKUMENTACIJA OSTANE V PODJETJU

Če se odločite, da preidete v naš računovodski servis in naš program uporabljate v celoti, ostane vsa dokumentacija v vašem podjetju. Tako odpadejo zapleti, ko potrebujete račun pa ga nimate, ker je v računovodskem servisu. Ali pa želite preveriti, ali je določen kupec plačal račun, pa ne morete, ker so bančni izpiski v računovodskem servisu.

KER MI LAHKO NAREDIMO TISTO KAR KONKURENCA NE MORE

Naš računovodski servis vam bilanco uspeh in stanja izdela vsak mesec in vam jo pošljemo na vaš email. Prav tako pa vam lahko pošljemo še vsa ostala poročila, ki vas zanimajo in o katerih morate biti informirani.

Prav tako je naš računovodski servis lastnik licenčne pravice nad programom, kar pomeni, da vam lahko brezplačno instaliramo programski paketna vaš računalnik.

Naš računovodsski servis ima znanje, da vam nudimo podporo in servis pri uporabi programa. Prehod na naš program pa ni pogoj za sodelovanje. Če je vaša programska rešitev kvalitetna, potem jo seveda ni potrebno menjati.

LICENCE IN OMEJITVE KONKURENCE V RAČUNOVODSTVU

V našem podjetju nismo nikoli uporabljali marketinških metod, ki temeljijo na zastraševanju. Zastraševanje na način pridite k nam, ker drugod boste plačali kazen, je enostavno na nivoju branjevke na tržnici. Prav tako nimamo nobene želje opravljati nekakšne informativne davčne preglede pri katerih bi zgolj kritizirali delo konkurence. Ponudbe za takšne preglede so pred časom znašle na spletnih straneh kar nekaj računovodskih servisov, ki pa jih zadnje čase ni več moč zaslediti. Mnogo bolj kontraproduktivno kot tak način oglaševanja nekaterih računovodskih servisov, pa je težnja določenih posameznikov, ki se vidijo v vlogi tistega, ki bi delil razne licence. Še raje kot to, pa se vidijo kot edini ali pa eden od redkih ponudnikov v računovodski dejavnosti in je torej za nekatere zelo zanimivo, da bi to dejavnost lahko opravljali samo izbranci. Medtem ko skušajo svoj potencialni monopol pred podjetniki opravičiti s tem, da bi bilo manj kazni, pa pred državo svoj nastanek opravičujejo z več pobranimi davki. Na nek način je to tudi logično. Če obdavčiš vse po vrsti in predvsem preveč, tudi ni toliko kazni. Vsekakor pa pozabljajo na to, da bi v primeru monopola prišlo do nekajkratnega povečanja cen računovodskih storitev in bogatenja teh posameznikov. Primer takšnega monopola v Sloveniji že imamo v obliki notarjev, katerih obstoj naj bi povečal pravno varnost, pa se to seveda ni zgodilo. Zgodilo pa se je bistveno povečanje cen in ogromni zaslužki določenih izbrancev.
Skratka v našem podjetju se konkurence ne bojimo in nas na moti tako zelo, da bi jo ukinili. Popolnoma se strinjamo z izjavo zdaj že bivšega ministra dr. Mateja Lahovnika v Dnevniku. Po našem mnenju imajo računovodkinje in računovodje iz konkurenčnih podjetij vsaj v povprečju zadovoljivo računovodsko znanje, da lahko to dejavnost opravljajo. Pri tem pa poudarjamo svoje prednosti, ki so zlasti v tem da imamo msvoj lasten razvoj programske opreme in torej tudi določena znanja s področja informacijskih tehnologij, zaradi česar lahko svoje delo opravimo bolj kvalitetno in predvsem ceneje. Naš cilj je trgu ponuditi kvalitetne računovodske storitve, ne samo v smislu izpolnjevanja obveznosti do države, ampak tudi kot pomoč pri poslovnih odločitvah, torej povečevanju dobička naših naročnikov, kar je navsezadnje tudi naloga računovodstva. Vse to pa je potrebno ponuditi po ceni, ki je za podjetja sprejemljiva. Postavka za računovodski servis ne bi smela biti v stroških podjetja ena največjih postavk, saj si nihče ne želi delati samo za računovodstvo in davke. Trdno pa tudi verjamemo v racionalne odločitve naročnikov računovodskih storitev, da se znajo pravilno odločati pri izbri računovodskega servisa, saj je vsakemu uspešnemu podjetniku jasno, da podjetniških odločitev ne more prepuščati državi.

KVALITETNEJŠI RAČUNOVODSKI OBRAČUNI

Naš lastni programski paket nam omogoča zelo kvalitetno podatkovno podlago na osnovi katere lahko izdelamo kvalitetne računovodske obračune. Ni namreč nujno, da bomo mi v računovodskem servisu vnesli vse podatke pravilno. Lep primer tega je, da prodajalci v trgovini vodijo zaloge točneje, kot pa bi jih vodil računovodski servis, ker pač blago ki ga prodajajo poznajo. Zato skupaj poiščemo najboljšo in najcenejšo varianto. Podatki se tako praviloma vnašajajo tam, kjer najstajajo npr. računi v prodajalni, o nabavljenih količinah v skladišču, oz. trgovini, o plačilih v pisarni oz.računovodskem servisu. Vnosi zaposlenih, ki delajo na delovnem mestu, kjer poslovni dogodki nastajajo, so pravilnejši, kot bi bili če se isti podatki vnašajo nekje drugje. Vse skupaj pa je možno povezati v celoto z našim programskim paketom.

OBISKI RAČUNOVODSKEGA SERVISA NISO VEČ POTREBNI

Nihče od naših uporabnikov ne hodi osebno v naš računovodski servis, ampak se občasno mi oglasimo v vašem podjetju. V podjetjih ki uporabljajo naš programski paket, tako kaj postorimo na vašem računalniku. Dokumentacijo nam lahko pošljete po pošti, če jo seveda je kaj. Možni pa so različni načini sodelovanja in o tem si lahko preberete več na strani o storitvah.

OSEBNI ODNOS

Računovodstvo je osebni poklic in kvaliteta računovodskih izkazov je odvisna v največji meri od osebe, ki ga opravlja. Nikakršna brezglava širitev z več poslovalnicami, niti čudežne spletne aplikacije niso garancija za kvaliteto.

Še tako dobra programska oprema ne nadomesti človeka ki sedi za računalnikom. Še manj ga lahko nadomesti velikost računovodskega servisa. Zato mi ostajamo manjši računovodski servis, ki se maksimalno posveti vsakemu naročniku. Večanje števila zaposlenih pri nas je možno samo pod pogojem, da vsak nov sodelavec doprinese novo kvaliteto k računovodski ekipi. Naš moto je : bolje trije dobri v računovodski ekipi, kot pa trideset takih, ki jim mora stalno nekdo pomagati pri delu.

Vedno smo dosegljivi. Pri nas ne boste slišali, da smo na terenu in čakali na sestanek več kot en teden. Na vaše eMaile odgovarjamo ažurno, še isti ali naslednji dan. Na telefonske klice vedno odgovarjamo. Osebni sestanki so možni še isti oz. naslednji delovni dan.

K VAŠEMU DOBIČKU PRISPEVAMO SVOJ DELEŽ

Nikakor ne želimo biti računovodski servis, ki vsak mesec pošilja račune za svoje računovodske storitve, od njega pa ne morete pričakovati drugega, kot bilanco 31-tega marca, oddano 5 min pred polnočjo, ampak za vas tudi opravimo konkretno storitev, t.j. dostavimo vam izpise z za vas nujnimi informacijami, kot npr. koliko ste dosegli dobička, koliko ste dolžni, koliko terjate. Vsak mesec plačujete račun za računovodske storitve pa ne morete nič videti, nič slišati, nič pojesti. Kaj torej plačujete? Teorija pravi, da je računovodstvo informacijska funkcija v podjetju. Prav tako kot npr. komerciala. Če bi komercialistu mesečno plačevali določen znesek, bi od njega tudi zahtevali določen rezultat. In rezultat računovodstva so informacije. Res je, da jih med drugim potrebuje tudi DURS in Ajpes. Ampak v prvi vrsti pa jih potrebujete za vodenje svojega podjetja. Tako vam mora vaš računovodsski servis priskrbeti vsaj najnujnejše informacije kot so koliko ste v preteklem mesecu zaslužili, koliko dolgujete koliko terjate itd.
Te informacije pa morajo seveda biti točne in ažurne, ker drugače niso informacije ampak zgolj zastareli podatki. Kajti le z ažurnimi in točnimi podatki lahko kujete dobičke. Ko zmanjka denarja na računu je običajno že prepozno. Podjetniki, ki znajo brati svojo bilanco, točno vedo kako bo z njihovo likvidnostjo čez mesec, dva in še več. Ker vedo koliko so zaslužili, vedo koliko lahko porabijo. Vedo, koliko so lahko dolžni. Vedo iz katerih virov financirajo svoje terjatve.

Torej, računovodski servis sicer ne ustvarja dobička neposredno, temveč posredno z oskrbo vodstva podjetja z informacijami.

VARNOST

KAKO PREVERITI ALI RAČUNOVODJA DELA KVELITETNO ?

Zanimivo dejstvo v računovodstvu je, da računovodje vsako leto lovijo zadnje minute za oddajo računovodskih poročil. Ko pa enkrat ta poročila končno uspejo oddat, so vsa oddana v roku in vsa so "točna". Prej so si pa dneve in noči razbijali glavo, ko jim stvari niso šle "skup". Resnica je seveda drugačna. Bolj verjetno je, da imajo na kontih kup napak, konec leta pa mrzlično iščejo svoje napake, ki jih pa žal v večini primerov ne najdejo. Tako se v zadnjih dneh pred bilancami pač stanja prirejajo, da zgledajo točna.

Ko pa se enkat začnete poglabljati v številke, pa kaj kmalu ugotovite pravo stanje.Tako se mnogo podjetnikov upravičeno sprašuje, ali poslujejo v skladu z zakonodajo, oz. ali smo v prekršku?

Kvaliteta dela računodskega servisa se običajno ugotovi šele pri prehodu iz enega servisa v drugega, ker šele takrat nekdo prvič vidi rezultate dela računovodje. Zato bi morali podjetniki imeti vsaj osnovna znanja računovodstva in bi tako sami lahko preverjali delo svojega računovodskega servisa. Preventivni inšpekcijski pregledi, ki jih ponujajo nekateri računovodski servisi, so jasno namenjeni zgolj nekritičnemu kritiziranju z namenom pridobivanja novih naročnikov in zato so po našem mnenju neetični in nekorektni in kažejo na neposlovnost. Lahko pa bi se tudi reklo, da niso v skladu z kodeksom računovodskih delavcev.

Običajno pa se slabo delo računovodje pokaže pri poročanju, torej izdelavi bilanc in drugih poročil. Če je v vašem računovodskem servisu od januarja do marca pravo obsedno stanje, je to pokazatelj težav, ki jih imajo z bilancami. Je pa res, da računovodje to dejstvo potem obrnejo sebi v prid, poskušajo opravičiti svoje visoke račune in pravijo, da koliko dela imajo. Resnica je drugačna in sicer : Prvič. Leto ima dvanajst mesec in ne samo tri. Torej je treba dalati tudi med letom. Drugič. Če konec leta ugotoviš, da so evidence netočne, jih potem težko v zadnjem trenutku popraviš. Naslednji pokazatelj pa je tudi povezan z poročanje oz. bilancami. Računovodja se stalno izmika izdelavi bilanc in drugih poročil oz. izdelava medletne bilance lahko traja pri nekaterih tudi nekaj mesecev. Zanimivo pa je, da se težave običajno najprej pojavijo na banki pri odobravanju kreditov. Referenti na banki običajno pokličejo računovodski servis in preverijo postavke v bilanci in šele takrat nekateri podjetniki posumijo, da z njihovi bilancami nekaj ni v redu.

Seveda pa je najboljša možnost ta, da sami spremljate svoje poslovanje. Torej : zahtevate, da vam vaš računovodski servis, vsak mesec dostavi izpise iz katerih je razvidno, kako je npr. izračunan DDV. Prav tako morate zahtevati, da za vsak vaš plačan račun v zamenu mesečno dobite vsaj bilanco uspeha in stanja. Saj konec koncev gre le za izpis in vsak mora pokazati rezultate svojega dela. In nič ni narobe, če ste radovedni in vas zanima, kaj točno pomeni postavka Kratkoročne poslovne terjatve v bilanci stanja. Ko boste tako pregledali in preverili vse postavke v vaših izkazih, boste vedeli ali vaš računovodja svoje delo opravlja dobro.

NIČ VEČ ZAPLETOV NAROČNIK - RAČUNOVODJA - PROGRAMER

O vseh zadevah ki se nanašajo na računovodstvo in na informacisjki sisten se pogovarjate in dogovarjate samo z nami oz. eno osebo. Odnosi med naročnikom, programerjem in računovodjem so lahko tudi slabi in običajno je tako, da ni teamskega sodelovanja, kar pa je nujno za vsaj povprečen rezultat. Tako se običajno zgodi, da so podjetja zainteresirana predvsem za poslovni del programa, ki ga pač potrebujejo pri svojem poslovanju, računovodski servis pa ostaja nekje ob strani.