PRISPEVAMO K VAŠEMU DOBIČKU

O PODJETJU

LJUBLJANA

CELOVŠKA 150, LJUBLJANA
PETEK 10:00 - 12:00

TELEFON

041 682 727
01 8995 083

SEDEŽ

CESTA DUŠANA KVEDRA 27, LITIJA
PONEDELJEK - ČETRTEK 08:30 - 15:30

MAIL

info@pavliha.org

RAČUNOVODSKI SERVIS CENIK

Na področju računovodstva in izgradnjah informacijski sistemov delujemo že petnajsto leto, kar pomeni, da smo si v teh letih pridobili dovolj izkušenj in praktičnih znanj, na osnovi katerih lahko naročnikom ponudimo kvalitetno in zanesljivo rešitev. Med našimi uporabniki so tudi podjetja z 10 mio € letnega prometa, kar pomeni, da je naše delo tudi revidirano s strani zunanjih revizorjev..

Primeri cen računovodske storitveNaše računovodstvo je cenejše od konkurence zato ker sami razvijamo programsko opremo, to pa pomeni da nimamo nikakršnih stroškov tehnične pomoči in smo bistveno produktivnejši od konkurence. Po ocenah je naš računovodski servis kar za 30-40% cenejši od konkurence. Pri tem pa je potrebno poudariti, da nikoli ne tekmujemo s ceno na račun kvalitete.

Vsakemu naročniku ceno storitev argumentiramo na podlagi porabljenih ur in vnešenih dokumentov, na podlagi katerih je potem izračunana mesečna vrednost računovodske storitve. V ceno so vključena vsa potrebna poročila. Poračunov za nazaj ni. Prav tako ne zaračunavamo nikakršnih dodatnih del v obliki aneksov. Medletne bilance z osnovnimi pojasnili za potrebe vodstva in pridobivanje bančnih kreditov so brezplačne. V ceno je vključena tudi bilanca ob koncu leta. Stroškov odpovedi ni. Cena se lahko spremeni, če je obseg poslovnih dogodkov bistveno drugačen kot je upoštevan v ponudbi

Za orientacijo navajamo nekaj primerov : Cene
Storitveno podjetje ki se ukvarja z oddajo premoženja v najem Pri delu uporablja Excel 4 izdani računi letno43 prejetih računov letno 35 EUR
mesečno
Družba z omejeno odgovornostjo s storitveno dejavnostjo s področja računalništva.Pri delu uporablja Excel 34 izdanih računov 314 prejetih računov letno 1 zaposlen 75 EUR
mesečno
Kemična čistilnica Pri delu uporabljajo svoj računalniški program za evidentiranje računov končnim kupcem 45 izdanih računov letno + računi izdani končnim kupcem 312 prejetih računov letno 3 zaposleni 100 EUR
mesečno
Gostinsko podjetje Pri delu uporabljajo svoj računalniški program za evidentiranje računov končnim kupcem 45 izdanih računov letno + računi izdani končnim kupcem 828 prejetih računov letno 2 zaposlena 120 EUR mesečno
Trgovina na drobno z rezervnimi deli. Pri delu uporabljajo svoj računalniški program za evidentiranje računov končnim kupcem 17 izdanih računov letno + računi izdani končnim kupcem 379 prejetih računov letno 1 zaposlen 190 EUR mesečno
Trgovsko podjete maloprodaja, veleprodaja, uvoz, izvoz Pri delu uporabljajo naš računalniški program. Vnašajo prejete in izdane račun ter plačilni promet. 974 izdanih računov letno 931 prejetih računov letno 6 zaposlenih 350 EUR
mesečno

Vse cene so brez vključenega DDV